+

Ändra test-ID

Du är redan inloggad med . Är du säker på att du vill logga in med ett nytt ID?
Ja, logga in med mitt nya ID

nej, avbryt
Loading...
+
Logo

Sätt igång!

Börja med att svara på vårt enkla 1-minutsformulär.
Ta mig till frågorna

Ditt resultat är:

Din

Vi har mer information att visa dig…

Ta dig en minut att svara på vårt formulär för att få tillgång till djupare insikter om din fettsyreprofil.
Dina svar kommer inte att påverka dina resultat.
Ta mig till frågorna

Är du säker?

Att svara på formuläret kommer att ge dig full åtkomst till alla uppgifter om din fettsyreprofil, och om dina resultat inte är redo kommer vi att meddela dig när de är det. Du kommer bara att se din Omega-6:3-balans om du väljer att inte svara på frågorna.
Dina svar kommer inte att påverka dina resultat.
Ta mig till frågorna
Ja, jag är säker
Steg 1 av 5

Vilket land är du från?

Tillbaka
Steg 2 av 5

Ange din ålder, vikt och längd

Tillbaka
Steg 3 av 5

Ange ditt kön

Kvinna
Man
Annat
Tillbaka
Steg 4 av 5

Har du konsumerat några Omega-3-tillskott tidigare?

Nej
Ja, en kort tid
Ja, i mer än 120 dagar
Tillbaka
Steg 5 av 7

Vilket alternativ beskriver bäst din kost?

Allätare
(jag äter allt)
Lakto-ovo-vegetarian
(jag äter inte kött)
Pescetarian
(jag äter bara fisk och skaldjur)
Vegetarian
(Jag äter inte några animaliska produkter)
Tillbaka
Steg 5 av 5

Vi skyddar din integritet

Genom att ta BalanceTest och skicka in ditt blodprov till laboratoriet ger du också ditt samtycke till att låta Zinzino analysera dina personliga hälsouppgifter, vilka sedan lagras i vår databas och visas för dig på begäran på den här webbplatsen.
Om du någon gång i framtiden beslutar dig för att du vill radera dina personuppgifter i vår databas, skicka då ett e-postmeddelande med din begäran och ditt BalanceTest-ID till info@zinzino.com
Jag samtycker
Steg 4b av 5

Vilken typ av Omega-3-tillskott?

BalanceOil
Essent (softgel-kapslar)
BalanceOil Vegan
BalanceOil AquaX
Andra Omega-3-tillskott
Tillbaka
+
Logo

Sätt igång!

Börja med att svara på vårt enkla 1-minutsformulär.
Ta mig till frågorna
Inte alls! Om du inte vill svara på frågor innan du får resultatet gällande din Omega-6:3-balans, kan du välja att hoppa över detta steg.
Påverkar mina svar mitt resultat?

Är du säker?

Att svara på formuläret kommer att ge dig full åtkomst till alla uppgifter om din fettsyreprofil, och om dina resultat inte är redo kommer vi att meddela dig när de är det. Du kommer bara att se din Omega-6:3-balans om du väljer att inte svara på frågorna.
Dina svar kommer inte att påverka dina resultat.
Ta mig till frågorna
Ja, jag är säker
Steg 1 av 7

Vilket land är du från?

Tillbaka
Steg 2 av 7

Ange din ålder, vikt och längd

Tillbaka
Steg 3 av 7

Ange ditt kön

Kvinna
Man
Annat
Tillbaka
Steg 4 av 7

Har du konsumerat några Omega-3-tillskott tidigare?

Nej
Ja, en kort tid
Ja, i mer än 120 dagar
Tillbaka
Steg 5 av 7

Vilket alternativ beskriver bäst din kost?

Allätare
(jag äter allt)
Lakto-ovo-vegetarian
(jag äter inte kött)
Pescetarian
(jag äter bara fisk och skaldjur)
Vegetarian
(Jag äter inte några animaliska produkter)
Tillbaka
Steg 6 av 7

Vill du ha ett meddelande när testet är klart?

Ja
Nej
Tillbaka
Steg 7 av 7

Vi skyddar din integritet

Genom att ta BalanceTest och skicka in ditt blodprov till laboratoriet ger du också ditt samtycke till att låta Zinzino analysera dina personliga hälsouppgifter, vilka sedan lagras i vår databas och visas för dig på begäran på den här webbplatsen.
Om du någon gång i framtiden beslutar dig för att du vill radera dina personuppgifter i vår databas, skicka då ett e-postmeddelande med din begäran och ditt BalanceTest-ID till info@zinzino.com
Jag samtycker
Steg 6b av 7

Aktivera meddelanden (valfritt)

Ange dina kontaktuppgifter nedan. Vi kommer att meddela dig när testet har analyserats och är redo för dig att granska.
+ Lägg till
Tillbaka
Steg 4b av 7

Vilken typ av Omega-3-tillskott?

BalanceOil
Essent (softgel-kapslar)
BalanceOil Vegan
BalanceOil AquaX
Andra Omega-3-tillskott
Tillbaka

Dina testresultat är inte klara

Det tar ungefär 10–20 dagar för laboratoriet att analysera ditt blodprov. Kolla igen om några dagar för att se om dina resultat är klara.
Stäng

Tack för dina svar!

Ditt test har inte analyserats ännu. Det tar ungefär 10–20 dagar för laboratoriet att analysera ditt blodprov. Om du har valt att aktivera aviseringar kommer vi att höra av oss till dig när dina resultat är klara.
Medan du väntar på resultaten, glöm inte att ta din dagliga dos av en Balance-produkt!
Stäng
+
Logo

Vi är hemskt ledsna!

Vi har haft tekniska problem och tyvärr behöver vi ett nytt prov ifrån dig, kontakta kundtjänst för fler instruktioner.
TILL FORMULÄRET

Ditt prov innehöll för lite blod

Ditt prov innehöll för lite blod och vi kunde inte analysera dina fettsyror. Tyvärr behöver vi ett nytt prov från dig. Fyll i vårt formulär för att få ett nytt BalanceTest.
TILL FORMULÄRET

Ditt prov saknades i kuvertet

Det verkar som att du glömde att lägga i ditt prov i kuvertet. Tyvärr kommer vi att behöva ett nytt prov från dig. Fyll i vårt formulär för att få ett nytt BalanceTest.
TILL FORMULÄRET
Informationen skickades. Tack.

Fyll i följande information så skickar vi ett nytt BalanceTest till dig.

Skicka
Ange ditt test-ID
Ok
id:
Land:
Kön:
Ålder:
BalanceOil:
Andra Omega-3:
BalanceOil AquaX:
BalanceOil Vegan:
Essent:

Så här beräknas dina resultat

• Innehållet av 11 fettsyror beräknas i som en procentsats (%)

• Omega-3-värdena är en viktig del av beräkningarna

• Du behöver höga Omega-3-värden för att få bra resultat i beräkningarna

Skyddsvärde

Skyddsvärdet beräknas med hjälp av en ekvation som kombinerar alla långkedjiga essentiella fettsyror (omega-6 och omega-3), Omega-3-nivån (EPA+DHA) och balansen mellan Omega-6 (AA)/Omega-3 (EPA). Om ditt skyddsvärde är högre än 90 procent (grönt värde) är din kost balanserad och inflammationsmotverkande. Om det här värdet däremot är lägre än 90 procent (gula eller röda värden) kan det vara fördelaktigt att lägga om din kost i enlighet med vår ”Guide - Så förändrar du din kosthållning”.
Ta reda på mer
Kostmål
0%
50% 90%
100%
Otillräckligt
Medel
Optimalt

Flera studier har visat att fettsyraprofilen hos cirkulerande blodlipider återspeglar fettintaget i kosten och det återspeglar i sin tur hälsotillståndet [23, 24, 25, 26, 27]. Fettet i blodet återspeglar vilka typer av fett som finns i din kropp för att skapa energi och utveckla celler och vävnader, inklusive cellmembran. De essentiella kostfettsyrorna omega-6-linolsyra (LA) och omega-3-alfalinolsyra (ALA) måste komma från kosten, eftersom kroppen inte klarar att producera dem på egen hand. Den essentiella omega-6-linolsyran (LA) omvandlas i kroppen till omega-6-arakidonsyra (AA). Den essentiella omega-3-alfalinolsyran (ALA) omvandlas i kroppen till omega-3-eikosapentaensyra (EPA) och omega-3-dokosahexaensyra (DHA), som visas i figur 1. ALA från en vegetabilisk källa omvandlas dock inte i tillräcklig utsträckning till marin EPA och DHA i kroppen och måste ersättas genom direkt intag av EPA och DHA från marina källor.


Omega-6- och Omega-3-fettsyrorna lagras i cellmembranen. När Omega-6- och Omega-3-fettsyror, som omega-6-arakidonsyra (AA), omega-3-eikosapentaensyra (EPA) och omega-3-dokosahexaensyra (DHA) frigörs från cellmembranen omvandlas de till kraftfulla lokala ”hormoner”. Dessa lokala ”hormoner” kontrollerar inflammationer och mjuka muskelsammandragningar i hela kroppen. Det är produktionen av dessa lokala ”hormoner” från de fettsyror de bildas av, AA, EPA och DHA, som avgör om din kost är inflammationsfrämjande eller inflammationsmotverkande. En långvarig inflammationsfrämjande kost kan vara förödande för din hälsa..


Den goda hjärthälsan hos de grönländska eskimåerna gav forskarna anledning att tro att höga konsumtion av fisk kan ha en skyddande effekt [28]. En 20-årig studie av 852 medelålders holländska män som åt minst 30 gram fisk i veckan visade att de hade god hjärthälsa jämfört med män som inte åt fisk [29]. En 30-årig studie av drygt 2 100 män i Chicago som åt minst 35 gram fisk dagligen visade också att de hade god hjärthälsa jämfört med dem som inte åt någon fisk [30]. En av de viktigaste effekterna av marin omega-3 EPA och DHA från fisk när det gäller hjärthälsa är deras förmåga att hämma ventrikelflimmer och påföljande hjärtstillestånd vid primärt och sekundärt förebyggande [31].
 


Figur 1Balansen mellan Omega-6 (AA)/Omega-3(EPA) ska helst ligga under 3:1, vilket indikeras av den gröna linjen som sammanfaller med den önskade Omega-3-nivån.

Omega-3-index

Omega-3-index är det kombinerade procentvärdet för de marina omega-3-fettsyrorna EPA och DHA av det totala fettsyravärdet som finns i blodet.
Nivån för marin Omega-3 EPA och DHA ska helst ligga över 8 procent (grönt värde) av de totala fettsyrorna. Om nivån faller under 4 procent (rött värde) kan kroppen få svårigheter att upprätthålla normal cell- och vävnadsutveckling (homeostas). Om nivån däremot är lägre än 8 procent (röda eller gula värden) kan det vara fördelaktigt att lägga om din kost i enlighet med vår ”Guide - Så förändrar du din kosthållning”.
Ta reda på mer
Kostmål
0%
4% 8%
12%
Otillräckligt
Medel
Optimalt

Nivån för marin Omega-3 EPA och DHA är en viktig faktor i många hälsoprocesser, i synnerhet livsstilsrelaterade hälsoprocesser. Mer information om Omega-3-nivåer och sjukdomar finns i den vetenskapliga litteraturen i referens nummer; [6, 8, 32]. Den marina omega-3-eikosapentaensyran (EPA) är den viktigaste Omega-3-fettsyran som finns i muskler och lever, medan den marina Omega-3-dokosahexaensyran (DHA) dominerar i ögon, sperma och hjärnbark. Omega-3-fettsyran DHA är viktig för den normala funktionella utvecklingen av hjärnan och näthinnan, i synnerhet hos för tidigt födda spädbarn. DHA är avgörande för hjärnans utveckling hos fostret och svarar för 40 procent av fosfolipidfettsyrorna i hjärnans membran. Rätt konsumtion av DHA har förknippats med flera olika hälsofördelar, bland annat utvecklingen av hjärnan och näthinnan, åldrandet, minnesbildning, synaptisk membranfunktion, fotoreceptorernas biogenesfunktion och neuroskydd[10, 33, 34].

Omega-6:3-balans

Omega-6:3-balansen mäts som kvoten mellan eikosanoiden som producerar 20 kolatomer lång ”vegetabilisk” omega-6-arakidonsyra (AA) och marin Omega-3-eikosapentaensyra (EPA). Den här kvoten är ett ungefärligt uttryck för fördelningen mellan vegetabiliska fettsyror och fiskfettsyror i den kost man äter. Ett överskott av vegetabiliska omega-6-fettsyror gör kosten obalanserad och inflammationsfrämjande (figur 2).

Kvoten mellan Omega-6 (AA) och Omega-3 (EPA) ska helst ligga under 3:1 (grönt värde).  Om den här kvoten ligger över 3:1 (gula eller röda värden) kan det vara fördelaktigt att lägga om din kost i enlighet med vår ”Guide - Så förändrar du din kosthållning”.

Ta reda på mer
Kostmål
125:1
9:1 3:1
1:1
Obalanserad
Semibalanserad
Balanserad

Figur 2. Obalanserad diet.

 

Figur 3 visar att bland de första 45 331 individuella prov som analyserats i våra laboratorier har en majoritet en obalans mellan Omega-6 (AA)/Omega-3 (EPA) och bör förbättra sina kostvanor. Slutsatsen är densamma också efter analys av 400 000 prov (per juni 2019). 

 

Figur 3. Omega-6:3-balansen bör helst ligga under 3:1, som indikeras av den gröna linjen, sammanfaller med den föredragna Omega-3-nivån.

 

En normal balans mellan Omega-6 och Omega-3 är viktigt för att behålla en normal cell- och vävnadsutveckling (homeostas) och hjälpa kroppen att kontrollera inflammationer. Från de här fettsyrorna bildas lokala ”hormoner” som prostaglandiner, leukotriener och tromboxan som reglerar inflammationsprocesser samt mjuka muskelsammandragningar och muskelavslappning.

 

En obalans i Omega-6- och Omega-3-fettsyrorna har observerats vid många livsstilsrelaterade hälsoproblem. Mer information om obalans mellan Omega-6/Omega-3-nivåer och sjukdomar finns i den vetenskapliga litteraturen i referens nummer; [7, 12, 16]. En lämpligt balanserad och inflammationsmotverkande kost med Omega-6- och Omega-3-fettsyror är viktigt för hälsan hos alla gravida kvinnor och deras barn, eftersom utvecklingen av barnets hjärna och nervsystem fordrar stora och balanserade mängder Omega-6- och Omega-3-fettsyror som måste komma från mamman [35, 36]. En bra balans mellan Omega-6- och Omega-3-fettsyror stödjer den psykiska hälsan och nervfunktionen, ett friskt hjärta och cirkulationssystem, mage-, tarm- och lungfunktion och till och med frisk hud (se Forskning, Interna utvecklingsprojekt).

Figur 4. Balanserad diet.

Arakidonsyreindex (AA)

Ditt AA-index visar värdet av Omega-6-fettsyran arakidonsyra (AA). Omega-6 är en grupp av essentiella fettsyror som kroppen inte kan tillverka. Därför måste dessa fettsyror tillföras via kost. Modern kost har ett stort överskott av Omega-6 linolsyra (LA), vilken reglerar den efterföljande produktionen av alla andra Omega-6-fettsyror till optimala värden i kroppen. På grund av överskottet på Omega-6 (LA) i kosten, påverkas dessa optimala värden endast mycket lite av förändringar i kosten, inklusive användning av kosttillskott såsom BalanceOil.
Ta reda på mer

 
Kostmål
0
4.5 6.5
9.5 12.5
25
Otillräckligt
Medel
Optimalt

Arakidonsyra (AA) är den viktigaste Omega-6-fettsyran för kroppen. Det är utgångspunkten för produktionen av lokala vävnadshormoner som utlöses av Omega-6, såsom prostaglandiner, tromboxaner och leukotriener. Dessa vävnadshormoner är involverade i inflammatoriska aktiviteter och är en stor orsak till smärta. Inflammation är en fysiologisk process som inträffar som svar på en infektion eller en skada. Den övergripande funktionen hos akut inflammation är att skydda kroppen från skador genom att begränsa infektionens utveckling eller skadans påverkan. Varaktig (kronisk) inflammation kan vara skadligt för din kropp. 
AA-indexet visar det uppmätta värdet av Omega-6-fettsyran arachidonsyra (AA) som en procentsats av de fettsyror som uppmätts totalt. Bra medelvärden ligger i intervallet 6,5 till 9,5 % med ett optimalt målvärde på 8,3 %. Vissa individer har en genetiskt predisposition för en AA-nivå under 5 % (i det gula eller röda intervallet på skalan), medan andra har en predisposition för en nivå över 10 % (i det gula eller röda intervallet på skalan). Den första gruppen kan vilja öka sitt intag av bra kostkällor till Arakidonsyra (AA), t.ex. ägg och köttprodukter från djur uppfödda på spannmål såsom kyckling, medan den andra gruppen kan gynnas av att undvika kostkällor som innehåller mycket AA.  
AA-procentsatsen är en faktor i flera av våra beräkningar och om ditt AA-värde ligger under 5 % eller över 12 % så har det en oönskad effekt på några av värdena som visas i testresultaten.

 


Figur 5. Arakidonsyra % målvärdet är 8,3 %  

Figur 5 visar att baserat på 42 489 individuella tester som analyserats i våra laboratorier har majoriteten optimal AA nivå. Slutsatsen är densamma efter utvärderingen av 369 000 tester (april 2020).

En låg AA-nivå kan bero på nedsatt enzymaktivitet i syntesen av AA (figur 1) eller otillräcklig konsumtion av Omega-6 linolsyra (LA) på grund av en fettfri eller mycket fettsnål kost. Låga nivåer av AA kan leda till mer frekventa infektioner eller långsammare sårläkning [37, 38].

Cellmembransfluiditet

Kvoten mellan mättade fettsyror och de marina essentiella omega-3-fettsyrorna eikosapentaensyra (EPA) och dokosahexaensyra (DHA) är indikativ för cellmembransflödet. Ju mer mättade fetterna är i ett membran, desto styvare är membranet. Tvärtom gäller att ju mer fleromättade fetterna är i ett membran, desto större är flödet i membranet. Det här indexet ska ligga under 4:1. Om det är över 4:1 (gula eller röda värden) kan det vara fördelaktigt att lägga om din kost i enlighet med vår ”Guide - Så förändrar du din kosthållning”.
Ta reda på mer

 
Kostmål
25:1
9:1 4:1
1:1
Otillräckligt
Medel
Optimalt

Figur 6 visar att ”Cellmembransfluiditet” för de första 45 329 individuella proven som analyserats i våra laboratorier har en majoritet en obalans och bör förbättra sina kostvanor. Slutsatsen är densamma också efter analys av 400 000 prov (per juni 2019).

 

Figure 6. Cellmembransfluiditeten bör ligga under 4:1.

 

Cellmembranets sammansättning och strukturella arkitektur är avgörande för cellernas hälsa och därmed för kroppen. Å ena sidan måste membranet vara tillräckligt styvt för att ge en gedigen cellstrukturarkitektur. Å andra sidan måste membranet tillåta ett tillräckligt flöde för att släppa in näringsämnen och släppa ut avfallsprodukter samt tillåta fritt flöde av cellulära receptorer i sina fosfolipidbilager. Cellulära receptorer i fosfolipidbilager är bindande platser eller ”dockningsstationer” för hormoner och andra bioaktiva näringsämnen som påverkar cellernas liv. Ett exempel är kolesterolpartiklar som transporterar fettsyror och andra fettkomponenter från levern till cellerna. Det gula proteinet ovanpå kolesterolpartikeln (figur 7) binder mot receptorn på cellmembranets yta för att leverera fettsyror och andra fettkomponenter till cellen. I idealfallet ska de fritt flytande cellulära receptorerna röra sig runt på membranets yta ”som en flotte vid forsränning”.

 

Figur 7Fritt flytande cellulära receptorer och en kolesterolpartikel som bär fettsyror och andra fettkomponenter i blodet från levern till kroppens alla celler.

Mental styrka

Kvoten mellan omega-6-arakidonsyra (AA) och de marina essentiella omega-3-fettsyrorna eikosapentaensyra (EPA) och dokosahexaensyra (DHA) återspeglar humörrelaterat välbefinnande. Det här indexet ska ligga under 1:1. Om det är över 1:1 (gula eller röda värden) kan det vara fördelaktigt att lägga om din kost i enlighet med vår ”Guide - Så förändrar du din kosthållning”.
Ta reda på mer
Kostmål
6:1
3:1 1:1
0.5:1
Otillräckligt
Medel
Optimalt

Figur 8 visar att värdet för detta ”Mental styrka” för de första 45 331 individuella proven som analyserats i våra laboratorier har en majoritet en obalans och bör förbättra sina kostvanor. Slutsatsen är densamma också efter analys av 400 000 prov (per juni 2019).  

 

Figure 8. Mental styrka bör ligga under 1:1

 

Figuren nedan visar att reduktion en reduktion i detta index påverkar ett antal faktorer kopplade till humörsrelaterat välbefinnande på ett betydande sätt [39]. Det finns gott om bevis för att obalanser i fettsyreprofilen kan framkalla depression [40, 41]. Marina omega-3 EPA och DHA kan också fungera som humörsstabiliserande [42, 43].

Daglig användning av 3 g marina omega-3 EPA och DHA i 3 månader minskade betydligt känslor av ilska och oro bland missbrukare jämfört med placebogruppen [44]. Flera kliniska studier visar att kognitiv prestanda förbättras med ökad antiinflammatorisk konsumtion av marina omega-3 EPA och DHA [45, 46, 47]. Barndom och ålderdom är två kritiska och sårbara skeden i livet när tillgången på marina omega-3 (EPA och DHA) är grundläggande för en god hjärnfunktion. I dessa perioder, är omega-3-brist sammankopplat med inlärnings- och minnesbrister samt humör.
 
Den möjliga mekanismen kan vara att när neuroner stimuleras med neurotransmittorer så frigörs både marint omega-3 EPA och DHA samt omega-6 arakidonsyra (AA) från membranfosfolipider och metaboliseras i hjärnan, vilket ger upphov till en serie av bioaktiva föreningar, såsom prostaglandiner, tromboxaner, leukotriener, lipoxiner, resol och protektiner, inklusive neuroprotectin D1 från fritt DHA. Dessa bioaktiva lokala "hormoner" kan modulera och påverka flera vägar sammankopplade till neurotransmittorer såsom serotonin och noradrenalin som påverkar graden av hjärtsammandragningar, acetylkolin som påverkar ihållande uppmärksamhet, och dopamin som påverkar belöning driven inlärning i hjärnan [48, 49, 50] .